Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z ostrowskich przedszkoli i szkół z zakresu, gospodarki odpadami, ochrony środowiska a w szczególności wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej oraz podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody, to podstawowy cel kolejnego konkursu ekologicznego organizowanego przez ZOiGO MZO SA. Konkurs PLASTIK, PAPIER ORAZ SZKŁO, SEGREGACJA TO JEST TO! objęła patronatem Prezydent Miasta Ostrów Wielkopolski Beata Klimek.
Celem konkursu było także propagowanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów „u źródła” zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Finał konkursu odbył się 6. listopada w Ostrowskim Centrum Kultury

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący- Cezary Janiszewski
Członek Komisji – Beata Rybka
Członek Komisji – Maria Szeląg`
Komisja w w/w składzie dokonała oceny prac zgłoszonych na konkurs „Plastik, papier oraz szkło segregacja to jest to”, który skierowany był do przedszkoli , szkół podstawowych kl. I – III i IV – VI oraz gimnazjów.
Przedszkola wykonywały EKOPOJAZD PRZYSZŁOSCI – prace plastyczne dowolną techniką z wykorzystaniem odpadów segregowanych – konkurs indywidualny
Szkoły Podstawowe kl. I-III wykonywały Projekt EKO-TORBY z wykorzystaniem odpadów segregowanych (konkurs zespołowy).
Szkoły Podstawowe kl. IV-VI wykonywały Projekt EKO-PLAKIETKI (konkurs zespołowy).
Gimnazja KOMIKS o tematyce związanej z tytułem konkursu (konkurs zespołowy).
Wszystkie prace wykonane zostały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym .
Komisja postanowiła wyróżnić wszystkich uczestników z 23 przedszkoli i przyznać wszystkim równorzędne nagrody.
Komisja ponadto przyznała nagrody główne:
Szkoły Podstawowe w kategorii wiekowej klasy I – III – Projekt EKO-TORBY

I. miejsce – ANNA HAJNUS – Szkoła Podstawowa Nr 9
II. miejsce – OLGA SZCZEŚNIAK, JULIA MATYŚKIEWICZ, ANNA STASIK
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
III. miejsce – JOANNA ROSA Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoły Podstawowe klasy IV -VI – Projekt EKO-PLAKIETKI
I.miejsce – NATALIA POKRYWA Szkoła Podstawowa Nr 7
II.miejsce – ZUZANNA FRYCZ Szkoła Podstawowa Nr 1
III.miejsce – JAKUB MAJCHRZAK, MIKOŁAJ BESTIAN Szkoła Podstawowa Nr 5 .
`
GIMNAZJA – KOMIKS
I. miejsce – DOMINIKA CIELMA, LEON KRUSZYNA Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
II. miejsce – DOMINIK MORITZ Polsko- Kanadyjskie Gimnazjum im. A. Bella
III. miejsce – SYLWIA POPRAWA, PATRYCJA BASZAK z Gimnazjum Nr 4,
Nagroda Specjalna dla PATRYKA TOMALAKA I MATEUSZA JOŃCZAKA
Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II