„OSTRÓW ODPADY SEGREGUJE – ŚRODOWISKA NIE TRUJE!” – to hasło kolejnego konkursu organizowanego przy okazji Majostaszków.

Cele konkursu to:

1. Edukacja i wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.
2. Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia, czyli w gospodarstwach domowych.
3. Zbiórka odpadów segregowanych podlegających recyklingowi.

Rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 07.05.2016 na terenie Zalewu Piaski ? Szczygliczka.

Zbiórka obejmuje trzy kategorie:

—kartoniki po sokach i mleku:
– dla mieszkańców,
– dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych,
—płyty CD/DVD:
– dla mieszkańców,
– dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych,
makulatura (gazety, książki, kartony):
– dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.
—baterie
– dla mieszkańców

Zebrane odpady powinny być czyste i przygotowane do transportu (kartoniki zgniecione i związane; makulatura spakowana w niebieskie worki – dostarczone wraz z regulaminem przez ZOiGO „MZO” S.A., lub związana).