To już po raz dziesiąty dzieci z ostrowskich przedszkoli oraz przedszkola w Gorzycach Wielkich spotkały się na Międzyprzedszkolnym Konkursie Ekologicznym „Podroż z Ekoludkiem” pod hasłem „Eko – Zdrowo – Na sportowo!”, który odbył się 22 kwietnia 2016r. w Publicznym Przedszkolu nr 14 „Maluszek” w Ostrowie Wielkopolskim. Tegoroczny konkurs obywał się tradycyjnie w plenerze. Drużyny – reprezentanci wszystkich przedszkoli rywalizowali ze sobą uczestnicząc w konkurencjach sprawnościowych, podczas których wykorzystano przybory w całości wykonane z materiałów recyklingowych. Dzieci ścigały się w kartonowych butach, wykorzystywały do zabaw gazetowe kule, kartonowe myszki, papierowe rolki, puszki po napojach itp.
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ufundował nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

W komisji konkursowej zasiedli : Pani Ewa Wiśniewska Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Pani Beata Rybka Kierownik Działu Sprzedaży ZOiGO „MZO” S.A oraz Pani Jadwiga Matczak przedstawiciel ZOiGO „MZO” S.A., Pani Grażyna Rakowska Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 , Pani Renata Jarosz Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 – gospodarz konkursu.