II Konkurs Ekologiczny: „Gmina Sieroszewice odpady segreguje –  środowiska nie truje”

Gmina Sieroszewice przy współudziale Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ”MZO” S.A. była organizatorem II  Konkurs Ekologicznego  pod hasłem „Gmina Sieroszewice odpady segreguje –  środowiska nie truje”. Konkurs został zorganizowany pod patronatem  Wójta Gminy Sieroszewice  Pana Czesława Berkowskiego.

Wzięło w nim udział  blisko 100 uczestników z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  ze  szkół podstawowych i klas gimnazjów. Konkurs rozstrzygnięto w czterech kategoriach wiekowych.

Gimnazjaliści wykonywali – plakat o tematyce związanej z hasłem konkursu, uczniowie Szkół Podstawowych klasy IV-VII – mozaikę z wykorzystaniem tkanin i materiałów włókienniczych, a klasy I – III – kolaż z bibuły natomiast Przedszkolaki – prace plastyczne dowolną techniką (malowanie, wyklejanie, rysowanie) z wykorzystaniem odpadów segregowanych.

 

Gimnazjalistom zostały przyznane dwa wyróżnienia i jedna nagroda główna

I – miejsce –DOMINIKA URBANIAK – Szkoła Podstawowa w Wielowsi

wyróżnienie– KINGA SKUPIN– Szkoła Podstawowa  w Sieroszewicach

wyróżnienie  – SEBASTIAN SZKUDLAREK– Szkoła Podstawowa  w Sieroszewicach

Nagrody główne w kategorii szkół podstawowych zostały wręczone

–  klasy I – III

I miejsce – PATRYK BIAŁY-  Szkoła Podstawowa w Ołoboku

II – miejsce – MARTYNA LISIAK – Szkoła Podstawowa w Wielowsi

III  – miejsce – ALAN GRYGLEWSKI- Szkoła Podstawowa w Strzyżewie

–  klasy IV –VII

I – miejsce –ALEKSANDRA MOŚ – Szkoła Podstawowa w Zamościu

II -miejsce – KAROL PIOTR –  Szkoła Podstawowa wMasanowie

III –miejsce – KLAUDIA KLAWIŃSKA – Szkoła Podstawowa w Parczewie

Komisja konkursowa w składzie

– Przewodniczący-Ryszard Boduch

–  Członek Komisji – Beata Rybka

–  Członek Komisji – Barbara Stasiak

postanowiła przyznać nagrody również wszystkim  przedszkolakom biorącym udział w konkursie. Wszystkie prace zostały wykonane na wysokim poziomie merytoryczny i artystycznym .

Dla pozostałych uczestników, którzy nie otrzymali nagród głównych  zostały przygotowane  drobne upominki od sponsorów i organizatorów:

  • Gminy Sieroszewice
  • Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.
  • Nadleśnictwa Taczanów.