Kapituła województwa wielkopolskiego przedsięwzięcia Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów do Konkursu zarekomendowała w siedmiu kategoriach łącznie 276 zgłoszeń. Jednocześnie po zapoznaniu się z opisem zgłoszeń i dołączoną do nich dokumentacją, komisja konkursowa wizytowała uczestników konkursu i zakwalifikowała 82 zgłoszenia spełniające wymagania regulaminowe.

24 lutego 2018 roku w Centrum Biznesu  Andersia Tower w Poznaniu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników przedsięwzięcia Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2017 Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej i wręczenia nagród. Wśród laureatów znalazł się Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A., który otrzymał tytuł Złoty HIT 2017 za dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa oraz modelowe działania na rzecz edukacji ekologiczne lokalnej społeczności.

Spółka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju systemy zbierania i przekazywania do recyklingu odpadów opakowaniowych. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, jak ważna jest edukacja prowadzona wśród całego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. W tym zakresie ZOiGO „MZO” S.A. współpracuje od ponad 10 lat z wieloma Organizacjami Odzysku, które zaowocowały aktywnym wsparciem dla prowadzonej edukacji ekologicznej mającej na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w tematyce segregacji odpadów. Organizowane imprezy w ramach edukacji, realizowane w formie cyklicznych konkursów, festynów i imprez plenerowych, a także lekcji ekologicznych prowadzanych w placówkach edukacyjnych przynoszą widoczne efekty w postaci stale zwiększającej sie ilości odpadów zbieranych selektywnie.

Mając na względzie całokształt działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej to właśnie organizacje zasugerowały, aby Spółka pretendowała do Konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT Regionów w zakresie edukacji ekologicznej.

Uzyskanie wyróżnienia, jakim jest nagroda Złoty HIT jest kolejnym dowodem na potwierdzenie celowości działań realizowanych przez Naszą Spółkę.