Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. wspólnie z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski był organizatorem X Jubileuszowego Konkursu Ekologicznego, który był skierowany do mieszkańców oraz placówek oświatowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Podczas akcji zbierane były odpady takie jak: baterie, płyty CD/DVD oraz kartoniki po soku i mleku. Odpady należało dostarczyć na stoisko firmowe organizatora w trakcie trwania Festynu Rodzinnego majOSTaszki na terenie ośrodka rekreacyjnego Piaski-Szczygliczka w dniu 5 maja 2018r.

Ogółem zebrano:

  • baterie – około 2 tony;
  • płyt CD/DVD – około 600 kg;
  • kartoników – około 500 kg.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło na scenie głównej podczas festynu 5 maja 2018r. około godziny 17.45.

 

Nagrodzeni w konkursie

PLACÓWKI OŚWIATOWE

  • w kategorii baterie zwyciężyły następujące placówki:

I miejsce  – Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMERFIKI

II miejsce – Przedszkole Sióstr Salezjanek

III miejsce – Niepubliczne Przedszkole „Nasz Domek”

  • w kategorii płyty zwyciężyły:

I miejsce  – Publiczne Przedszkole nr 17

II miejsce –  Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4

  • w kategorii kartoniki zwyciężyły:

I miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 7

II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 16

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5

 

 

wśród mieszkańców:

  • zbiórka baterii

– nagroda główna – Mateusz Kłopocki

– wyróżnienie – Allan Szczuraszek

  • zbiórka płyt CD i DVD

– nagroda główna – Barbara Czubak

– wyróżnienie – Aleksander Szczuraszek

  • zbiórka kartoników 

– nagroda główna – Banasiak Jakub

– wyróżnienie – Kalina Pietras

Jak co toku podczas festynu obchodzimy również światowy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA. Hasło tegorocznej edycji brzmi PO PROSTU SEGREGUJ!

Przy współpracy z Organizacją Odzysku REKOPOL i dzięki wspólnym staraniom z różnymi podmiotami, data 11 maja wpisała się na stałe w kalendarz ekologicznych przedsięwzięć Spółki. Już od kilku lat edukujemy i zwracamy uwagę mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego i okolic na potrzebę segregacji odpadów. Na stoisku firmowym dzieci i młodzież miały możliwość zaprezentować swoją wiedzę z zakresu prawidłowej segregacji odpadów m.in. krzyżówki, rebusy czy inne zabawy. Edukacja mieszkańców to priorytetowa misja MZO, która owocuje wzrostem świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.