W dniach od 14.06. do 16.06. br. odbyła się konferencja pt. „XV LAT SAMORZĄDOWEGO MODELU GOSPODARKI ODPADAMI”, której organizatorem była Krajowa Izba Gospodarki Odpadami tj. organizacja samorządu gospodarczego, obecnie zrzeszająca około 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami.

Podczas konferencji zostały wręczone „Odznaki honorowe za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” przyznane przez Ministra Środowiska osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że taką odznakę otrzymał Prezes Zarządu Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami„MZO” S.A. Andrzej Strykowski.