17 czerwca br. na Rynku odbyło się spotkanie z Panem Witoldem Czuksanow.

Było to jedno ze spotkań pod hasłem „ Polska w kwiatach” organizowanych w różnych miastach Polski, których celem jest popularyzacja amatorskiego ogrodnictwa.

Akcja została zorganizowana przez Urząd Miasta przy współpracy z  Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A..