Gmina Przygodzice wspólnie z Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowała V Konkurs Ekologiczny „Gmina Przygodzice to EKO-okolice” pod tegorocznym hasłem „Papier, plastik, BIO i szkło – segregacja to jest to!” Akcja odbyła się pod Patronatem Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka. Ogłoszenie wyników  odbyło się na Gali Finałowej 16 października 2018r. o godz. 930 w  Szkole Podstawowej w Wysocku Małym.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych:

Szkoły Podstawowe w kategorii wiekowej  klasy I – III

I miejsce – LILIANA PIELAWSKA-  Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie

II – miejsce – DANIEL PYKA – Szkoła Podstawowa w Dębnicy

III  – miejsce – ZUZANNA PRUKAŁA- Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim

Szkoły Podstawowe klasy IV –VI

I – miejsce –MARTYNA SÓWKA – Szkoła Podstawowa w Przygodzicach

II -miejsce – OLIWIER KOLA –  Szkoła Podstawowa w Dębnicy

III –miejsce – ZUZANNA OWCZAREK – Szkoła Podstawowa w Przygodziczkach

Szkoły Podstawowe klasy VII, VIII i III gimnazjum

I – miejsce –PAULINA JANKOWSKA  – Szkoła Podstawowa  w Wysocku Małym

II  –  miejsce – WERONIKA CHŁOPEK – Szkoła Podstawowa  w Chynowie

III  – miejsce  – MAGDALENA STAWIK – Szkoła Podstawowa  w Przygodzicach