ZAGOSPODARUJEMY TWOJE ODPADY
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

admin

VIII konkurs majOSTaszkowy rozstrzygnięty

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. wspólnie z Urzędem Miasta w Ostrowie Wielkopolskim był organizatorem VIII już konkursu majOSTaszkowego pod tegorocznym hasłem „Ostrów odpady segreguje – środowiska nie truje”. Akcja została ogłoszona w marcu br. i rozpisano ją w dwóch kategoriach: – indywidualnej – skierowany do wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego – zbiorowej – skierowany do placówek oświatowych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego czyli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. W placówkach oświatowych zbierano makulaturę, płyty CD i DVD oraz kartoniki po…

0
Przeczytaj całość

Konkurs Międzyprzedszkolny w Przedszkolu nr 14. EKO – ZDROWO – NA SPORTOWO !

To już po raz dziesiąty dzieci z ostrowskich przedszkoli oraz przedszkola w Gorzycach Wielkich spotkały się na Międzyprzedszkolnym Konkursie Ekologicznym „Podroż z Ekoludkiem” pod hasłem „Eko – Zdrowo – Na sportowo!”, który odbył się 22 kwietnia 2016r. w Publicznym Przedszkolu nr 14 „Maluszek” w Ostrowie Wielkopolskim. Tegoroczny konkurs obywał się tradycyjnie w plenerze. Drużyny – reprezentanci wszystkich przedszkoli rywalizowali ze sobą uczestnicząc w konkurencjach sprawnościowych, podczas których wykorzystano przybory w całości wykonane z materiałów recyklingowych. Dzieci ścigały się w kartonowych…

0
Przeczytaj całość

Konkurs na Majostaszki 2016

„OSTRÓW ODPADY SEGREGUJE – ŚRODOWISKA NIE TRUJE!” – to hasło kolejnego konkursu organizowanego przy okazji Majostaszków. Cele konkursu to: 1. Edukacja i wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta. 2. Wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia, czyli w gospodarstwach domowych. 3. Zbiórka odpadów segregowanych podlegających recyklingowi. Rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 07.05.2016 na terenie Zalewu Piaski ? Szczygliczka. Zbiórka obejmuje trzy kategorie: —kartoniki po sokach i mleku: – dla mieszkańców, – dla przedszkoli, szkół podstawowych i…

0
Przeczytaj całość

Konkurs zakończony – Wielki finał w OCK

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z ostrowskich przedszkoli i szkół z zakresu, gospodarki odpadami, ochrony środowiska a w szczególności wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej oraz podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody, to podstawowy cel kolejnego konkursu ekologicznego organizowanego przez ZOiGO MZO SA. Konkurs PLASTIK, PAPIER ORAZ SZKŁO, SEGREGACJA TO JEST TO! objęła patronatem Prezydent Miasta Ostrów Wielkopolski Beata Klimek. Celem konkursu było także propagowanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów „u źródła” zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie…

0
Przeczytaj całość