ZAGOSPODARUJEMY TWOJE ODPADY
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przetargi

 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej środowiskowej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. Znak sprawy MZO/TI/2018/5

 

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z demontażu odpadów wielkogabarytowych. Znak sprawy MZO/TI/2018/4

 

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. Znak sprawy MZO/TI/2018/2

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie komunikacyjne dla Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. Znak sprawy MZO/TI/2018/1

 

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej środowiskowej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. Znak sprawy MZO/TI/2017/5

 

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z demontażu odpadów wielkogabarytowych. Znak sprawy MZO/TI/2017/4a

 

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z demontażu odpadów wielkogabarytowych. Znak sprawy MZO/TI/2017/4

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy PN-EN-590 do Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S. A. w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę nowego pojazdu ciężarowego z HDS, rocznik 2016, na podwoziu dwuosiowym do zbiórki i transportu odpadów.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert

 

ZAWIADOMIENIE-OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania o „Dostawę nowego pojazdu ciężarowego z HDS, rocznik 2016, na podwoziu dwuosiowym do zbiórki i transportu odpadów”

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania o „Ochronę fizyczną od 2016 roku w okresie 12 miesięcy terenów oraz obiektów „MZO” S.A. przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim

Ogłoszenie

Zapytanie o cenę na sukcesywne dostawy worków na odpady segregowane w okresie 12 m-cy od podpisania umowy w latach 2016-2017. W imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 92.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę fabrycznie nowego małego samochodu dwuosiowego śmieciarki.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego w okresie 9 m-cy od podpisania umowy wg normy PN-EN 590.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę w 2016 roku fabrycznie nowego lub używanego (rok produkcji nie starszy nież 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 6400 mth) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2015 roku używanego pojazdu bramowca na podwoziu dwuosiowym do zbiórki i transportu odpadów.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy worków na odpady segregowane w okresie 12 m-cy od podpisania umowy w latach 2015 – 2016.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego w okresie 11 m-cy od podpisania umowy wg normy PN-EN 590 w ilości szacowanej 242 000 litrów (w zależności od potrzeb około 22000 litrów miesięcznie) z możliwością awaryjnej dystrybucji u Zamawiającego.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę w 2015 roku fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

 

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego.

 

Ogłoszenie

 

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę w II połowie 2014 roku samochodu ciężarowego skrzyniowego z zabudową na podwoziu dwuosiowym.

 

Ogłoszenie

 

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014 roku fabrycznie nowego pojazdu na podwoziu trzyosiowym do zbiórki i transportu odpadów.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu ciężarowego skrzyniowego z zabudową na podwoziu dwuosiowym.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę 2 pojazdów do zbiórki i transportu odpadów na podwoziu trzyosiowym i dwuosiowym.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na Dzierżawę w 2014 roku fabrycznie nowego lub używanego (nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 3600mth) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną terenów oraz obiektów MZO S.A. przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego, nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin przepracowanych nie większa niż 2300mth, mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

 

    Ogłoszenie na dostawę fabrycznie nowej ładowarki

 

 1. Ogłoszenie

Ogłoszenie na dostwę w II półroczu 2012 roku fabrycznie nowego samochodu trzyosiowego hakowca na podwoziu MAN lub równoważym 

 1. Ogłoszenie

 

Ogłoszenie na dostawę do siedziby zamawiającego pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów stałych w okresie 2012 do 30 czerwca 2013 roku

 

 1. Ogłoszenie

 

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego (nie starszego niż rok produkcji 2010, liczba godzin pracy nie większa niż 1400) mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru

 

 1. Ogłoszenie 

 

Ogłoszenie na budowę segmentu stabilizacji / kompostowania odpadów komunalnych w systemie pryzmowym na terenie składowiska odpadów z drogą dojazdową  i infrastrukturą techniczną przy ul. Staroprzygodzkiej  w Ostrowie Wielkopolskim – jako element zakładu Zagospodarowania Odpadów.

 

 1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

 

Ogłoszenie na dostawę i montaż linii sortowniczej, fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w roku 2011.

 1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

Ogłoszenie na dostawę do siedziby Zmawiającego pojemników i kontenerów do zbiórki odpadów stałych w okresie 2011 do 2012 roku .

Ogłoszenie na wykonanie robót rozbiórkowych obiektów na terenie działki nr 83/3 położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wiejskiej 23.

 1.  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na na rozbudowę istniejącego składowiska odpadów przy ulicy Staroprzygodzkiej  w Ostrowie Wielkopolskim o kwaterę 1/3 wraz z rekultywacją składowiska istniejącego.

 1.  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę fabrycznie nowego lub używanego mobilnego przesiewacza bębnowego do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.

 1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

Ogłoszenie na budowę hali magazynowej, wiaty, trzech kontenerów socjalnych, utwardzenie placów odkładczych, drogi dojazdowej i parkingów w  Ostrowie  Wielkopolskim  przy  ulicy  Staroprzygodzkiej  (ETAP – B)

 1. Ogłoszenie i streszczenie oceny i porównanie ofert 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ochronę fizyczną terenu oraz obiektów ZOiGO”MZO”S.A. przy ul. Wiejskiej i przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.  

 

 1. Ogłoszenie 
 2. Streszczenie oceny i porównanie ofert    

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na dostawę w 2010 roku fabrycznie nowego wózka widłowego.

 1. Ogłoszenie 
 2. Streszczenie oceny i porównanie ofert   

Ogłoszenie przetargu na dostawę w II półroczu 2010 roku fabrycznie nowego samochodu dwuosiowego śmieciarki bezpylnej na podwoziu MAN lub równoważnym. 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na udzielenie kredytów na finansowanie inwestycji

Zapytanie ofertowe