ZAGOSPODARUJEMY TWOJE ODPADY
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Władze spółki

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza powołana 04-05-2015 repetytorium A nr 2411 /2015
Adrian Napierała Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Rutkowski Sekretarz Rady Nadzorczej
Wiesław Wawrzyniak z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Andrzej Strykowski
Prezes Zarządu

Powołany 14-03-2007r. uchwałą Rady Nadzorczej Nr 07/03/2007

Rafał Pietrzykowski
– Członek Zarządu –
Powołany 30-01-2015r uchwałą Rady Nadzorczej Nr 01/01/2015 .